فرآیند بیمه گری ــــــــــــــــــــ

مقررات و مصوبات بیمه مرکزی

در بیمه های زندگی

قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه

عمر و حوادث کارکنان دولت

قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

عمومی

بیمه های زندگی

عمومی

بیمه های زندگی

دستورالعمل و بخشنامه بیمه مرکزی

در بیمه های غیر زندگی

مقررات و مصوبات بیمه مرکزی

در بیمه های غیر زندگی

بیمه اجباری شخص ثالث

خدمات ـــــــــــــــــــــــــ

موسسه حامی فردای خدمات کیان ایرانیان آمادگی دارد با همکاری کادری مجرب متشکل از وکلای متخصص در امور بیمه ، کارشناسان رسمی دادگستری ، ارزیابان رسمی خسارت و مشاوران حقوقی در امور قراردادها و اسناد تجاری ، خدمات خود را به بیمه گذاران و ذینفعان ارائه نماید. در این راستا تلاش کرده ایم تا متناسب با نیازهای شما ، خدمات خود را تعریف نموده  و برای هر گروه از موکلین ” تیم تخصصی ” ویژه ای را تشکیل دهیم .

خدمات ما برای گروه بیمه گذاران  و ذینفعان عبارتند از  : 

۱. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نحوه دریافت خسارت ازشرکتهای بیمه
۲. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازدیدهای خسارات بیمه ای و اولیه
۳. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص داوری و کارشناسی بیمه  در حل اختلافات و مناقشات بیمه ای
۴.  ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص رسیدگی به اسناد بیمه ای
۵. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص راهکارهای مناسب جهت پیگیری های اداری و قانونی در خصوص انواع خسارات بیمه ای به کلیه زیان دیدگان حوادث  تا حصول نتیجه و دریافت خسارات از بیمه گر
۶. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مذاکره با شرکتهای بیمه گر ، حضور در جلسات با شرکتها و کارشناسان بیمه و هیئت داوری و حل اختلاف جهت دریافت خسارات
۷. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بررسی بیمه نامه ها و سایر مدارک مربوطه و تنظیم لوایح، گزارشات و مکاتبات با شرکتهای بیمه و سایر مراجع ذیربط و تهیه مستندات مورد نیاز در پرونده های خسارات بیمه ای
۸. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نحوه تامین دلیل ، ارزیابی خسارت و علت وقوع حادثه
۹. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص افزایش دانش بیمه ای و راهنمایی به کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی 
۱۰. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص پیگیری و دریافت انواع خسارت در کلیه رشته های بیمه ای
۱۱.  ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص انعقاد قرارداد بیمه ای
۱۲.  ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص شناسایی ریسک های بیمه گذار جهت اخذ پوشش مناسب مورد  نیاز از شرکت های بیمه
۱۳. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه و پیگیری دریافت خسارت دیه از صندوق تامین خسارت بدنی و شرکت های بیمه
۱۴. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه و پیگیری دریافت خسارت های مالی و جانی از شرکت های بیمه
۱۵. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی بیمه ای به سازمان ها و شرکت ها
۱۶. ارائه خدمات مشاوره ای  در زمینه پوشش های بیمه ای سازمان ها و شرکت ها
۱۷. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص خرید بیمه نامه مناسب
۱۸. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تهیه مدارک و مستندات ، اعلام صحیح خسارت ، توصیه های لازم جهت تسریع در دریافت خسارت و نحوه  پیگیری پرونده های بیمه ای و معرفی وکیل با تجربه در حوزه موضوعات بیمه ای
۱۹. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص آنالیز ریسک های بیمه پذیر
۲۰. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تدوین دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان به منظور شناخت و آگاهی از حقوق فنی و قانونی افراد ، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی در مقابل شرکت های بیمه ای . در این دوره ها مباحثی از قبیل حقوق بیمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای ، انتخاب شبکه فروش بیمه نامه ، نحوه تدوین تفاهم نامه های تخصصی و تغییر در شرایط بیمه نامه ها ، نحوه صحیح اعلام و دریافت خسارت و بررسی حقوق زیاندیدگان و مقصرین در تصادفات و سوانح ترافیکی و… مطرح خواهد شد.
۲۱. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی بیمه ای در زمان بروز حوادث وخسارت
۲۲. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تنظیم صورت وضعیت خسارات بیمه ای
۲۳. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص کارشناسی و ارزیابی خسارات بیمه ای
۲۴. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص کارشناسی و ارزیابی ریسکهای بیمه ای

موسسه حامی فردای خدمات کیان ایرانیان آمادگی دارد با همکاری کادری مجرب متشکل از وکلای متخصص در امور بیمه ، کارشناسان رسمی دادگستری ، ارزیابان رسمی خسارت و مشاوران حقوقی در امور قراردادها و اسناد تجاری ، خدمات خود را به نمایندگان بیمه ، کارگزاران رسمی بیمه و بازاریابان ارائه نماید. در این راستا تلاش کرده ایم تا متناسب با نیازهای شما ، خدمات خود را تعریف نموده  و برای هر گروه از موکلین ” تیم تخصصی ” ویژه ای را تشکیل دهیم

خدمات ما به گروه نمایندگان ، کارگزاران و بازاریابان عبارتند از :

۱- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه کارمزدهای معوق و اختلافی
۲- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص اعتراض به آرای کمیته تخلفات در موارد منجر به لغو فعالیت
۳- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور داوری و کارشناسی مربوط به امور بیمه  در حل اختلافات و مناقشات بیمه ای و قراردادها
۴- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص معرفی وکلای دادگستری با تخصص حقوق بیمه
۵- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه سهم و سود مشارکت پرتفوی و حق بیمه از شرکت های بیمه
۶- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه بازخرید سهم پرتفوی از شرکت های بیمه
۷- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص دفاع در برابر دعاوی مطرحه از سوی شرکت های بیمه و بیمه گذاران
۸- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مطالبه کارمزد از محل فروش پوشش های مازاد اختیاری در بیمه های شخص ثالث از شرکت های بیمه
۹- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص داوری در کلیه دعاوی و اختلاف میان شرکت های بیمه و شبکه فروش و اشخاص ثالث

توصیه های طلایی ـــــــــــــــــــــ

به بیمه گذاران دور اندیش توصیه می گردد در موارد ذیل از مشورت کارشناسان این موسسه بهره مند شوید :

۱-  تایید هر گونه سند یا ارسال هرگونه گزارش یا لیست بعد از وقوع حادثه و یا قبل از حضور در هر جلسه
۲-  چنانچه نامه ای مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن خسارات به استناد گزارش سازمان آتش نشانی در خصوص عمدی بودن خسارت دریافت نموده اید
۳-  چنانچه در تصادفات رانندگی مقصر حادثه متواری شده یا فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه نامه می باشد و یا در صورت مقصر بودن عابر پیاده ، غرامات و خسارات متعلقه توسط شرکت های بیمه یا شرکت راه آهن غیر قابل پرداخت اعلام شده است
۴-  درصورت عدم پرداخت هزینه های پزشکی بیمارستانهای خصوصی به مصدوم در تصادفات رانندگی
۵-  در صورت بروز اختلاف با شرکت های بیمه در هر زمینه ای که نیاز به معرفی وکیل ، کارشناس و یا داور مستقل و با تجربه دارید
۶-  چنانچه بر اساس رای کمیسیون راه آهن به علت ورود به حریم خط آهن دیه ای به وراث متوفی پرداخت نشود
۷-  هرگاه شرکت بیمه به دلیل سهل انگاری ، غفلت ، تقصیر و یا قصور نماینده ، کارگزار ، بازاریاب یا عدم رعایت الزامات قانونی از پرداخت خسارت خودداری نماید
۸-  ارائه مشاوره قبل از طرح هر گونه دعوی و شکایت علیه شرکت بیمه نزد مقامات صالحه قضایی و یا سازمانهای نظارتی

۹- هرگاه شرکت بیمه به استناد مرور زمان (گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ حادثه) نسبت به رسیدگی به پرونده خسارت امتناع نماید
۱۰- هرگاه شرکت بیمه به علت عدم خرید پوشش های اضافی یا عدم رعایت شرایط مندرج اعم از شرایط عمومی و یا خصوصی در قرارداد های بیمه ای یا عدم رعایت تعهدات بیمه گذار از پرداخت خسارت خودداری نماید
۱۱-مشاوره بعد از هر گونه بروز حادثه و خسارت و قبل از خرید هرنوع بیمه نامه جدید

توصیه طلایی

شرکت بیمه مناسب ــــــــــــــــــــ

all-risk-insurance

معمولاً یکی از سوالات خریداران خدمات بیمه‌ای، انتخاب شرکت بیمه مناسب میباشد. معیار و مبنای انتخاب شرکت بیمه مناسب در کشور ما کمتر معرفی شده است و برای انتخاب  شرکت بیمه مناسب در کنار سابقه فعالیت و تجربیات شخصی در حال حاضر دو معیار رسمی می تواند ملاک عمل قرار گیرد:

معیار اول: توانگری مالی شرکت بیمه

چنانچه شرکتهای بیمه دارای توانگری مالی بالای ۱۰۰ باشند شما به طور کلی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را در آینده خواهد داشت.

معیار دوم: رتبه و میزان شکایت انجام شده توسط بیمه‌گذاران

۱- تعداد شکایات واصله از مردم از هر شرکت بیمه.

۲- تعداد شکایات به حق و نا حق از شرکت بیمه.

۳- محاسبه نسبت و سهم شکایات هر شرکت بیمه به تعداد بیمه‌نامه‌ها.

۴- متوسط مدت زمان پاسخگویی به شکایات هر شرکت در مقایسه با صنعت بیمه.

ما در موسسه حامی فردای خدمات کیان ایرانیان به شما پیشنهاد  مینماییم ، پیش از خرید بیمه نامه ، پیشنهادات تخصصی  ما را بخوانید:

“در هنگام خرید بیمه نامه چقدر به شرایط عمومی و خصوصی بیمه توجه می کنیم ؟ بسیاری از افرادی که به شرکت های بیمه مراجعه می کنند بصورت روال عادی و سنتی درخواست خود را در قالب تمدید بیمه نامه اعلام نموده و عملا دقت لازم را در مطالعه مفاد وشرایط مندرج در بیمه نامه ندارند .
همین امر سبب می گردد در هنگام وقوع حوادث و بروز خسارت، با این پاسخ بیمه گر مواجه میگردند که این مورد تحت پوشش بیمه نامه خریداری شده شما نمی باشد ویا آنکه این خسارت جزء استثنائات بیمه نامه بوده است.
از آنجاییکه که بیمه در کشور ما به عنوان یک نوع عقد از عقود اسلامی شناخته می شود ، لذا شرایط قرارداد عقد کاملا باید برای دو طرف آن مشخص و معین باشد. در شرایط عمومی بیمه نامه تعاریفی همچون بیمه گر ، بیمه شده، بیمه گذار ، مورد بیمه ، موضوع بیمه وجود دارد که کاملا طرفین این قرارداد را مشخص و معین می نماید.
از جمله مهمترین موضوعات، بخش مربوط به استثنائات پوشش های بیمه می باشد که عملا در این بخش مشخص می گردد شرکت بیمه درصورت وقوع کدام حوادث و یا بروز خسارات مسئولیت ندارد و متاسفانه بیمه گذاربه جهت عدم اطلاعات کافی در این خصوص متحمل خسارات هنگفتی گردیده و اختلافات بسیاری پس از وقوع حادثه در این موضوع بین بیمه گر و بیمه گذار رخ می دهد. در حالی که حسب استدلال بیمه گر، کلیه تعهدات و شرایط قرارداد به تفصیل در مفاد قرارداد ذکر و به امضاء بیمه گذار رسیده است .

نکته دیگری که حائز اهمیت است پوشش های اضافه در بیمه نامه میباشد، بیمه نامه ها بطور کلی دارای یک سلسله تعهدات می باشند .بطور مثال در بیمه آتش سوزی پوشش آصا( آتش سوزی –صاعقه –انفجار) تعریف می شود ، برای داشتن پوشش زلزله ، سیل و …. باید این موضوعات را بعنوان پوشش اضافه حین خرید بیمه نامه آتش سوزی درخواست کرد که با پرداخت حق بیمه بیشتر ، مشمول استفاده از آنها گردید.
در بیمه های مسئولیت بویژه مسئولیت ساختمانی و کارفرما در قبال کارکنان بسیاری از کارفرمایان بعلت عدم تمایل به پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک ها نسبت به خرید پوشش های اضافه ، مانند پوشش خارج از کارگاه اقدام ننموده و بر این اساس نیز در زمان بروز خساراتی از این قبیل عملا از مزایای بیمه بهره ای نخواهند برد.
لازم به ذکر است که گاهاً بعلت عدم آگاهی و اطلاع،  پوشش متناسب با ریسک خریداری نمیگردد ، این نیز در گام اول وظیفه  بیمه گذار است تا ریسک مورد بیمه خود را کاملا برای مشاور ( نماینده/کارگزار) بیمه تشریح نماید و از سوی دیگر شبکه فروش نیز باید دانش کافی برای ارائه مشاوره تخصصی متناسب با ریسک را داشته باشد .
اما نکته دیگری که بیمه گذاران باید بدان توجه کنند انتخاب شرکت بیمه گر است ، برای انتخاب یک بیمه گر ضمن آنکه می توان به سایت بیمه مرکزی مراجعه نموده و از توانگری ( رتبه ) شرکت بیمه کسب اطلاع نمود، همچنین می توان به خدمت پس از فروش ، اطلاع رسانی ، نحوه پاسخگویی شرکت ، تعداد شعب پرداخت خسارت ، سهامداران بیمه گر نیز توجه نمود .
حلقه ارتباطی بیمه گذار با شرکت بیمه گر ، نماینده بیمه یا کارگزار بیمه میباشد که باید برای انتخاب یک مشاور خوب به میزان تسلط و توانایی آن در پاسخ به پرسش های ذهنی شما از موضوعات مربوط به بیمه دقت کنید ، شکل و شیوه تکمیل پرسش نامه نیز می تواند از درجه اهمیت برخوردار باشد.
پس از صدور بیمه نامه میبایست به مندرجات آن بویژه پرداخت حق بیمه بصورت خاص در بیمه نامه شخص ثالث توجه گرددتا اگر حق بیمه  بصورت نقد پرداخت گردیده  در مقابل بیمه نامه نقد نیز باید صادر گردد ، در راستای شفاف سازی نحوه ارائه خدمات برخی شرکت های بیمه امکان استعلام را در سایت خود فراهم کرده اند . و کلام آخر آنکه از اعتماد به بازاریابان بی نام و نشان اجتناب کنید.”

راهنمای بیمه گذاران ـــــــــــــــــــ

بیمه انفجار اتمی

بیمه باربری

بیمه اتومبیل

بیمه مهندسی

بیمه آتش سوزی

بیمه دام

بیمه درمان تکمیلی

بیمه مسئولیت

بیمه سرقت

بیمه زندگی

بیمه حوادث

بیمه هواپیما

بیمه تعطیلی کارخانه

وکیل بیمه ای ــــــــــــــــــــــ

امور حقوقی و امور مربوط به بیمه دو مقوله مهم و مجزا از هم می باشند که  برای ورود به هریک  “تبحر و تخصص“خاص لازم است.

به عقیده ما وکیل متخصص در امور بیمه شخصی است که علاوه بر تخصص در  قوانین حقوقی کشور ، به آئین نامه ها ، شرایط عمومی و خصوصی بیمه اشراف داشته باشد تا توانایی انعقاد لوایح دفاعیه مستدل را بدست آورده و با توجه به تخصص خود در خصوص حقوق بیمه دفاع موثری را در پرونده ها بعمل آورد .

در دنیای امروز اطلاعات فراوانی در فضای مجازی در خصوص نحوه اخذ خسارت از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی کشور منتشر شده است ، هر چند این اطلاعات روال کاری صنعت بیمه را بیان میدارد و لیکن به جهت پیچیدگی های خاص هر موضوع و پرونده بخش مهم اطلاعات و ظرایف اجرایی از این طریق منتشر نشده و در اختیار عوام قرار نمی گیرد .

 در این بخش قصد داریم اطلاعات مورد نیاز شما مخاطبین گرامی را اعلام داشته ، تا در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.

*نحوه پیگیری خسارت در محل حادثه

نحوه پیگیری خسارت معمولاً بدین صورت است که موقع بروز حادثه، بیمه گذار  باید با شماره‌ای که روی بیمه‌نامه مسافرتی خود درج شده است، تماس بگیرد؛ نام، شماره بیمه‌نامه و مدت اعتبار آن را بگوید و حادثه اتفاق افتاده را شرح دهد. طبق حادثه‌ای که رخ‌ داده شرکت کمک‌رسان اقدامات لازم را انجام می‌دهد. بعضی از شرکت‌های کمک‌رسان این خدمات را ندارند و بیمه گذار باید شخصاً خسارت خود را پیگیری و پرداخت هزینه کند؛ سپس با ارائه صورتحساب‌های پرداخت‌شده در سفر، هزینه خسارت‌های تحت پوشش بیمه مسافرتی را از کشور محل اقامت خود دریافت کند.

 * نحوه پرداخت خسارت

نحوه پرداخت هزینه شرکت‌های کمک‌رسان در سفر دو نوع است؛ در یک حالت این شرکت‌ها با ارگانی که بیمه‌ گذار برای رفع خسارت با آن سروکار دارد (مثل بیمارستان و…) ارتباط برقرار می‌کنند و هزینه خسارت را مستقیم با آنجا حساب می‌کنند. برای مثال اگر بیمه‌ گذار در سفر دچار آسیب جسمی شود و او را به بیمارستان منتقل کنند، شرکت کمک‌رسان هزینه درمان او را مستقیم با بیمارستان حساب می‌کند.

در حالتی دیگر شرکت کمک‌رسان هزینه خسارت واردشده را در صورت امکان به حساب بیمه‌ گذار واریز می‌کند. برای مثال اگر هواپیمای بیمه‌ گذاری ۱۲ ساعت تأخیر داشته باشد، بسته به اینکه تحت پوشش کدام شرکت بیمه باشد، بین ۹۰ تا ۱۰۰ یورو خسارت باید دریافت کند. در این حالت شرکت کمک‌رسان این هزینه را در صورت امکان به حساب بیمه گذار واریز می‌کند.

درصورتی‌که بیمه‌ گذار به دلایلی نتواند یا نخواهد هزینه خسارت خود را از شرکت کمک‌رسان در سفر دریافت کند، می‌تواند این هزینه را خود پرداخت کرده و با ارائه مدارک لازم، هزینه را در کشور محل اقامت خود دریافت کند.

این مدارک شامل بیمه‌نامه و صورتحساب‌های پرداخت‌شده مورد تأیید ارگان (های) ذی‌ربط است.

بعد از بروز خسارت ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی می‌توان طی چند روز (معمولاً ۵ روز) گزارش بروز خسارت را به شرکت بیمه ارائه داد. در این شرایط شرکت بیمه کارشناسی را به محل مورد بیمه اعزام می‌کند تا میزان خسارت وارده را برآورد کند و بعد از ارائه گزارش کارشناس، در صورت توافق طرفین بر سر مبلغ خسارت، مراحل پرداخت طی می‌شود.

 خسارت عمدی در بیمه آتش سوزی در صورتی که مشخص شود بیمه گذار عمداً موجب آتش‌سوزی مورد بیمه شود تا بتواند از طریق دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه سودجویی کند، نه تنها هیچ خسارتی به او پرداخته نمی‌شود بلکه ممکن است از طریق مراجع قانونی نیز مورد پیگرد قرار گیرد. همچنین در مواردی که حادثه آتش‌سوزی مشکوک به عمدی بودن است، روند پرداخت خسارت ممکن است تا چند سال به طول بیانجامد.

 اعلام سرمایه بالاتر در بیمه آتش سوزی اگر بیمه‌ گذار ارزش املاک و اموال خود را بیش از مقدار واقعی اعلام کرده باشد در هنگام بروز خسارت و بعد از بازبینی کارشناس، هزینه‌ای برابر ارزش واقعی املاکش به او داده می‌شود و نه بیشتر. در واقع این کار نه تنها سودی برای بیمه‌ گذار ندارد که بیمه گذار باید ماهانه هزینه اضافه‌ای را بابت پرداخت حق بیمه خود صرف کند.

 اعلام افزایش ریسک در بیمه آتش سوزی درصورتی‌که ریسک مورد بیمه بالاتر رفته باشد و خسارتی ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی بروز نماید ممکن است شرکت بیمه هیچ هزینه‌ای بابت خسارت وارد شده تقبل نکند. برای مثال اگر در بیمه‌ گذار در انباری که حاوی مواد اولیه تولیدی لباس است مواد مشتعل بگذارد و این را به بیمه‌گر اطلاع ندهد در صورت بروز حادثه ممکن است نتواند هیچ خسارتی دریافت کند.

خسارت بیمه بدنه را چگونه دریافت کنیم؟

خسارت واردشده به خودرویی که دارای بیمه بدنه است، اصطلاحاً میتواند خسارت کلی یا جزئی باشد. خسارت کلی، هنگامی به وقوع می پیوندد که خودرو دچار خسارتی جبران ناپذیر شود. به طور دقیق، هنگامی که خودرو به سرقت رود و تا ۶۰ روز پیدا نشود یا زمانی که مجموع هزینه  های تعمیر و تعویض قسمتهای زیاندیده خودرو به همراه هزینه های نجات از سه چهارم قیمت روز خودرو در هنگام حادثه بیشتر باشد.

خسارت کلی

هنگامی که خسارت کلی رخ میدهد، ارزش بازیافتی احتمالی و کسوراتی که در قرارداد بیمه مقرر شده است، کسر میشود و هزینه متعارف نجات و حمل خودرو به آن اضافه میشود؛ به شرطی که از کل سرمایه بیمه شده بیشتر نشود.

ارزش بازیافتی خودرو توسط بیمه گر معین می‎شود. حال درصورتیکه بیمه گذار با ارزش تعیین شده موافقت نکند، بیمه گر پس از تملک خودرو، با کسر فرانشیز بیمه بدنه و سایر کسورات قانونی به همراه هزینه های متعارف نجات و حمل مبلغ باقیمانده را به بیمه گذار پرداخت میکند.

پس از آنکه خسارت کلی به بیمه گذار پرداخت شود، قرارداد بیمه تمام میشود. درصورتیکه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد، حق بیمه باقیمانده تا تاریخ سررسید به بیمه گذار بازگردانده میشود.

اگر تا یک سال بعد از آنکه خسارت وسیله نقلیه سرقت شده پرداخت شد، پیدا شود، بیمه گر موظف است پس از فروش خودرو، سهم بیمه گذار را از مبلغ دریافت شده با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر نموده است به وی بپردازد.

خسارت جزئی

هر خسارتی که کلی نباشد، جزئی محسوب میشود. ملاکی که با توجه به آن خسارت جزئی تعیین میشود، هزینه تعمیر است که شامل دستمزد، قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز بیمه بدنه میشود. ضمناً هزینه نجات و حمل تا حد مقرر به بیمه گذار پرداخت میشود.

مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه گرمهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه گر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود، بیمه گر ۱۵ روز مهلت دارد تا خسارت بیمه گذار را پرداخت کند. این مهلت، در مورد سرقت ۶۰ روز است. این ۶۰ روز از زمان اعلام خسارت به بیمه گر آغاز میشود.

در زمان خرید بیمه بدنه، یکی از اطلاعاتی که از بیمه گذار دریافت میشود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلام شده در بیمه نامه باشد، بیمه گر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمه شده یا میتواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نه چندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو به صورت غیرقابل پیشبینی افزایش یابد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

۱- کارت خودرو یا شناسنامه خودروی مقصر و زیان‌‌دیده

۲- گواهینامه مقصر و زیان‌‌دیده

۳- اصل بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر و زیان‌‌دیده

۴- کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی

دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث به چه صورت است؟

حتماً می‌دانید که بیمه شخص ثالث تعهد جانی شخص ثالث، تعهد مالی شخص ثالث و تعهد جانی راننده مقصر را بر عهده دارد. دریافت خسارت بیمه شخص ثالث به دو صورت امکان‌پذیر است؛ دریافت خسارت با کروکی و بدون کروکی. در ادامه می‌خواهیم به بررسی دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث بپردازیم؛ ببینیم چه شرایطی دارد و چه مدارکی لازم است. در آخر نیز کمی در مورد دریافت خسارت بدون کروکی بیمه بدنه صحبت می‌کنیم.

کروکی و بیمه شخص ثالث

برای یادآوری باید بگوییم که کروکی همان گزارش پلیس از صحنه تصادف است. در کروکی مکان، تاریخ و زمان دقیق و جزئیات حادثه به‌طور کامل ذکر می‌شود. ارائه کروکی برای دریافت خسارت در برخی تصادفات لازم نیست؛ اما در مواردی ضروری است. با هم این موارد را ببینیم:

تصادف شاخ‌به‌شاخ باشد. (خسارتی؛ یعنی آسیب جسمی ندارد)

تصادف منجر به جراحت شود. (جرحی؛ یعنی خسارات جانی داشته باشد)

تصادف منجر به فوت شود.

تصادف مشکوک باشد. (علت تصادف گنگ باشد)

“در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است”

 

۱٫ چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.

۲٫ چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

۳٫ چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق – گاردریل و …) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

۴٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.

۵٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.

۶٫ چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و …) باشد.

۷٫ هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.

۸٫  در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و … برخورد نموده باشد).

۹٫ بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)

۱۰٫ هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.

۱۱٫ هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و …) باشد.

۱۲٫ چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.

۱۳٫ چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.

۱۴٫ چنانچه یکی از طرفین به نظر کار شناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.

۱۵٫ چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.

خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث تحت شرایطی امکان‌پذیر است؛ چراکه بعضی‌ها معتقدند دریافت کروکی هدر رفتن وقت است. شرایط دریافت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث به شرح زیر است:

درصورتی‌که تصادف خسارتی (منجر به خسارت جانی نشود) باشد.

طرفین تصادف اختلاف نداشته باشند و بر سر نکشیدن کروکی به توافق برسند.

خسارت زیر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

هر دو خودرو (مقصر و زیان‌دیده) بیمه شخص ثالث معتبر داشته باشند.

معتبر بودن بیمه‌نامه: بیمه‌نامه از یکی از شرکت‌های مورد تأیید بیمه مرکزی تهیه شده باشد.

هر دو راننده گواهینامه مجاز رانندگی با وسیله موردنظر داشته باشند.

طرفین حادثه اختلافی با هم نداشته باشند.

تصادف خسارتی باشد نه جرحی.

راننده هر دو خودرو باید در شعبه پرداخت خسارت حاضر شوند.

سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث ۷ میلیون تومان است

 لزومی ندارد عکسی از حادثه ارائه شود.

 

نکته: اگر راننده مقصر، بیمه شخص ثالث یا گواهینامه نداشته باشد، خسارت را باید شخصاً پرداخت کند و بیمه مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد. به‌علاوه باید جریمه نیز پرداخت کند.

نکاتی که لازم است بدانید:

نکات خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث

۱.  بعد از تصادف، خودروها باید در سمت راست جاده توقف کنند تا مانع حرکت بقیه نشوند.

۲. طرفین حادثه باید حداکثر تا ۵ روز به شرکت بیمه مراجع کنند. اگر ظرف این مدت اقدام نکنند شرکت بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث را به عهده نمی‌گیرد.

۳. دریافت خسارت با کروکی یا بدون کروکی نیازمند حضور افسر پلیس در صحنه است.

۴. اگر در صحنه تصادف افسر پلیس تشخیص دهد که نیازی به کروکی نیست و طرفین نیز موافق باشند؛ اما شرکت بیمه درخواست ارائه کروکی داشته باشد، باید افسر مربوطه را پیدا کرد تا بر اساس گزارش روز حادثه کروکی مورد نظر را تحویل دهد.

۵. برخی شرکت‌های بیمه خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی‌کنند؛ البته این تخلف محسوب می‌شود.

۶. مسئول شرکت بیمه نیز باید در صحنه تصادف حاضر باشد.

۷. ازآنجایی‌که داشتن عکس صحنه تصادف الزامی نیست و مأمور نیز کروکی را ثبت نمی‌کند، احتمال تقلب و تصادف ساختگی بالا می‌رود؛ اما باید این نکته را بگوییم که کارشناسان خبره‌ای برای تشخیص تصادف ساختگی در مراکز مربوطه هستند. این کارشناسان تمامی علائم یک تصادف ساختگی را می‌شناسند؛ به همین دلیل احتمال فریب دادن تقریباً به صفر می‌رسد.

شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث هستد. اگر از این امر خودداری کنند، تخلف محسوب می‌شود.

 مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:

اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

*اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

*اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

*اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

*تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

*تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

*تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی

*تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی

تصویر برابر اصل شده مدارک فوت :

*معاینه جسد

*جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

*انحصار وراثت نامحدود

*قیم نامه

*تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

*تصویر شناسنامه اولیاء دم

*رای بدوی و تجدید نظر دادگاه

مراحل دریافت غرامت:

مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان

مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط اجرایی

در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

راهنمای دریافت خسارت بیمه های مسئولیت

الف- نحوه اعلام خسارت:

طبق شرایط بیمه نامه بیمه‌گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان علیه خود را که به بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهار نامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر (نماینده صدور) برساند و همچنین کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که‌ بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید. همچنین بیمه‌گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده ۱۵ قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و… این مهلت به حداقل می رسد.

در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده ۳۰ قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .

ب- مدارک لازم جهت دریافت خسارت:

پس از اعلام صحیح و به موقع خسارت به نماینده صدور و ثبت خسارت توسط نماینده کد رهگیری به خسارت اختصاص داده می  شود و پرونده از سوی شرکت بیمه به مرکز خسارت و کارشناس جهت بازدید ارجاع می گردد  و پس از آن مسئولیت پیگیری پرونده با مرکز خسارت می باشد. در این مرحله بیمه گذار می بایست تمامی مدارک مثبته لازم جهت تشکیل پرونده را طبق درخواست مرکز خسارت در اسرع وقت ارائه دهد و پیگیری و هر گونه همکاری لازم جهت تکمیل پرونده را با مرکز خسارت بعمل آورد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت(مالی یا جانی) متفاوت می باشد.

1-مزیت داوری :

الف/

حل و فصل دعوا طبق اصولی که قضات درتصمیمات خود رعایت می کنند ولی درشرایطی بهتراز دادگاه ، که موجب می شود

دعوا سریع تر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیرتر و به همت اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصصهایی بیمه ای فیصله می یابد.

ب/

حل و فصل ماهوی دعوا براساس اصولی غیرازآنچه قضات رعایت می کنند.

قضات براساس حقوق دولت متبوع خود حکم می رانند

ولی طرفین مایل اند حقوق دیگری درمورد آنها اجرا شود ازقبیل عرف تجاری و عرف بیمه گری .

ج/

دستیابی به راه حلی که حتی الامکان ، مرضی الطرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اختلاف ایجاد نکند.

۲-فواید داوری :

درداوری داخلی ، انگیزه اصلی طرفین دعوا یا قرارداد را در رجوع به داوری می توان سرعت دررسیدگی ،اعتماد، حفظ رابطه حسنه ، حفظ اسرار، تخصص ، صرفه جویی  دانست

*مزیت های پیگیری پرونده از طریق داوری:

۱سرعت در رسیدگی

۲اعتماد

۳حفظ رابطه حسنه

۴حفظ اسرار

۵اقتضای طبع دعوا

۶ صرفه جویی

مشاوره حقوقی تخصصی افتخار ماست.

آیا میدانید که؟ ــــــــــــــــــــــ

در قرارداد های بیمه ای در صورت وجود ابهام در شرایط بیمه نامه موضوع ابهام به نفع بیمه گذار تفسیر می گردد . طبق مقررات بیمه ای شرکت بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمه گذاران تهیه نماید . مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه نامه بر عهده شرکت بیمه بوده و موارد اجمال ، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه تفسیر می شود .
 شرکت های بیمه باید دلایل عدم پرداخت خسارت را حداکثر ظرف ۳۰ روز اعلام نمایند . مطابق مقررات بیمه ای ، شرکت بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه گذار یا زیاندیده اعلام نموده و یا در صورت قبول خسارت ، موظف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت میباشد.
در صورت عدم پرداخت به موقع خسارت ، شرکت بیمه مسئول پرداخت جریمه تاخیر نیز میباشد . طبق قوانین و مقررات بیمه در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) به تاخیر می افتد ، مطابق مفاد ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی اقدام شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت تاخیر در پرداخت می باشد.
مطابق قوانین آمره در بخش مربوط به  بیمه های بازرگانی ، محاکم قضائی پس از گذشت ۲ سال از تاریخ وقوع حادثه ، می توانند شکایات علیه شرکت های بیمه را نپذیرند. براین اساس بیمه گذار تنها در مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه امکان طرح شکایت در مراجع قضایی را خواهد داشت .
•  شرکتهای بیمه در موارد زیر متعهد به پرداخت غرامت (دیه ) به زیاندیده و یا وراث زیاندیده می باشد : متواری شدن مقصر حادثه در تصادفات رانندگی ، نداشتن بیمه نامه و گواهینامه مقصر حادثه در تصادفات رانندگی ، مقصر بودن زیاندیده در تصادف با قطار و حوادث ریلی  (راه آهن) ، مقصر بودن زیاندیده در تصادفات رانندگی در آزاد راه ها ، مقصر بودن عابر پیاده در تصادفات رانندگی
در حوادث رانندگی قبل از صدور رای دادگاه می توان ۵۰% دیه تقریبی را از شرکت بیمه دریافت نمود .در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی- غیر از فوت – شرکت بیمه موظف است  پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از تعیین میزان قطعی دیه بپردازد .
قبل از طرح هرگونه دعوی و شکایت علیه شرکت بیمه می توان از طریق داوری اختلافات مربوط به امور بیمه ای را حل و فصل نمود . قبل از طرح هرگونه دعوی و شکایت نزد موسسات نظارتی – قضائی میتوان بر اساس مقررات بیمه ای و از طریق داوری اختلافات حاصله را با سرعت بیشتری حل و فصل نمود . معرفی داور مطلع و توانمد مهمترین رکن موضوع داوری می باشد.

 شرکت های بیمه باید شیوه رسیدگی به خسارت را به اطلاع بیمه گذار برسانند . طبق مقررات بیمه ای شرکت بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیر حضوری) زیان دیده یا بیمه گذار برای دریافت خسارت ، فرآیند و مدت زمان رسیدگی ، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیاندیده یا بیمه گذار اعلام و ارائه نمایند.

بر اساس قانون ، در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی روز بیمه شود شرکت بیمه می تواند از پرداخت کامل خسارت خودداری نماید. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

در حوادث رانندگی پرداخت غرامت (دیه) به زنان و مردان بصورت یکسان پرداخت می گردد . شرکت بیمه موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.

 در حوادث رانندگی در صورتی که راننده مقصر حادثه متواری شود و یا بیمه نامه نداشته باشد به زیاندیده یا وارث او غرامت دیه پرداخت می گردد. به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی (دیه) وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر ، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی (وابسته به دولت) پرداخت خواهد شد.

در حوادث رانندگی ، بیمه نامه شخص ثالث حکم وثیقه را داشته و به موجب قانون محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی ، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

برای دریافت خسارت از شرکت بیمه نباید با مقصر حادثه توافق و یا اعلام گذشت نمایید . طبق قانون ، شرکت بیمه در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار (خریدار بیمه) بوده و اگر بیمه گذار اقدامی کند که بر خلاف قرارداد بیمه باشد در مقابل شرکت بیمه مسئول شناخته می شود.

بر اساس قانون ، در حوادث رانندگی منجر به فوت بدون رای دادگاه نیز می توان غرامت دیه را دریافت نمود .در حوادث رانندگی منجر به فوت ، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی ، بدون نیاز به رای مراجع قضائی ، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

شرکت بیمه می بایست تمامی شرایط بیمه نامه را در اختیار بیمه گذار قرار دهد .طبق قوانین بیمه شرکت بیمه موظف است به همراه بیمه نامه صادره کلیه شرایط بیمه نامه مشتمل بر شرایط عمومی ، خصوصی و کلوز ها را به بیمه گذار (خریدار بیمه نامه)تسلیم نماید.

در حوادث رانندگی زیاندیده و یا وارث او می توانند به طور مستقیم برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه نمایند . اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط مراجعه نموده و شرکت بیمه موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک ، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

خسارت وارده در بیمه نامه های آتش سوزی عمدی تابع شرایط زیر قابل پرداخت می باشد . در آتش سوزی های عمدی در صورتیکه بیمه گذار (خریدار بیمه)و جانشین و شرکای وی در ایجاد بروز حادثه و خسارت نقشی نداشته باشد . پس از بررسی توسط شرکت بیمه قابل پرداخت می باشد.

در حوادث رانندگی حتی در صورتی که راننده مقصر حادثه گواهینامه نداشته باشد به زیاندیده یا وارث او غرامت دیه پرداخت می گردد . در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت نماید.

بر اساس قانون حتی عابران پیاده مقصر نیز می توانند از مزایای بیمه استفاده نمایند .در راههایی که برای عبور عابران پیاده مسیر های ویژه اختصاص داده شده است ، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت .عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نبوده و شرکت بیمه ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود.

شرکت های بیمه مسئول عملکرد و تعهدات ارائه شده توسط کارکنان و نمایندگان خود می باشند . شرکت بیمه مسئول عملکرد فعالیت کارمند و نماینده خود بوده و نمی تواند بدلیل سهل انگاری ، غفلت و یا تقصیر نماینده ، کارمند یا بازاریاب خود از پرداخت خسارت خودداری نماید. نماینده و شرکت بیمه بصورت تضامنی در مقابل بیمه گذار متعهد می باشند.

درحوادث رانندگی به جزء راننده مقصر حادثه کلیه اشخاص ، ثالث محسوب می گردند . در تصادفات رانندگی ، منظور از شخص ثالث ، تمامی اشخاص داخل و خارج خودرو –به استثناء راننده مقصر حادثه -بوده که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شوند.

•  در حوادث رانندگی کلیه خسارات بدنی زیر به زیاندیده حادثه پرداخت می گردد. خسارت بدنی عبارتند از : هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث در چارچوب قانون.

•  در حوادث رانندگی تمامی مبلغ دیه زیاندیده توسط شرکت یا موسسه بیمه پرداخت می گردد .بر اساس قانون در صورتی که مقصر حادثه به پرداخت بیش از یک دیه به زیاندیده محکوم شود (تعدد دیات)شرکت بیمه موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه می باشد.

•  ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها عنوان می نماید که مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها به وسیله مدیر یا مدیران (آپارتمان) تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گرپرداخت خواهد شد . در صورت عدم اقدام (به بیمه نمودن ساختمان) و بروز آتش سوزی ،  مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

برای آنکه شما زودتر به نتیجه دست پیدا کنید مسیر رسیدن به پاسخ را آسان کرده ایم. برای کسب راه حل های ساده و سریع از طریق مشاوران خبره و کارآزموده ما ،  در زمان مشاوره مدارک و اطلاعات لازم پرونده را همراه داشته باشید .

الف/ بیمه گذاران
*بیمه نامه شخص ثالث:
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- تاریخ وقوع حادثه
۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه
۴- نسبت (فامیلی) زیاندیده یا زیاندیدگان با راننده
۵- تعداد سرنشینان خودرو
۶- ظرفیت خودرو بر اساس کارت مشخصات خودرو
۷- تعداد متوفی و یا مصدومین حادثه
۸- میزان تعهدات ( پوشش ) بیمه نامه
۹- شرکت بیمه طرف قرارداد
۱۰- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر
۱۱- میزان دیه بر اساس رأی دادگاه (کپی رای)
۱۲- میزان قبول پرداخت شرکت بیمه ( بیمه گر)
۱۳- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
۱۴- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)
*بیمه نامه بدنه اتومبیل:
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- نسبت راننده – مالک و بیمه گذار (بر اساس بیمه نامه)
۳- سن راننده خودرو
۴- نوع وسیله نقلیه موضوع بیمه
۵- تاریخ وقوع حادثه
۶- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه
۷- علت حادثه
۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده
۹- شرکت بیمه طرف تعهد ( پرداخت کننده خسارت )
۱۰- نوع گواهینامه راننده
۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
۱۲- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)
*بیمه نامه های مسئولیت :
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- نوع بیمه نامه مسئولیتی که دارید؟
۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه
۴- تاریخ وقوع حادثه
۵- علت حادثه
۶- نام شرکت بیمه ای
۷- خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت
۸- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر
۹- علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت)
۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)
۱۱- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
*بیمه نامه باربری ( داخلی/ وارداتی و صادراتی):
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- نوع بیمه باربری و شرایط پیوست آن
۳- تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه
۴- تاریخ وقوع حادثه
۵- علت حادثه
۶- شرکت بیمه مورد نظر
۷- میزان سرمایه بیمه شده
۸- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده
۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه(یا کپی آنها)
*بیمه نامه آتش سوزی:
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- نوع بیمه نامه و شرایط پیوست آن
۳ – تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه
۴- تاریخ وقوع حادثه
۵- علت حادثه
۶- میزان تقریبی خسارت بوجود آمده
۷- نام شرکت بیمه ای
۸- میزان سرمایه بیمه شده
۹- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
۱۰- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)
*بیمه نامه کشتی و هواپیما:
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- نوع بیمه نامه ای که دارید؟
۳- تاریخ شروع وانقضاء بیمه نامه
۴- تاریخ وقوع حادثه
۵- علت حادثه
۶- نام شرکت بیمه ای
۷- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر
۸- علت عدم پرداخت خسارت (کپی نامه پاسخ شرکت)
۹- شرح مکاتبات بیمه گذار با شرکت بیمه (یا کپی آنها)
۱۰- علت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه (کپی نامه پاسخ شرکت)
*مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی کشور:
۱- آیا پرونده خسارتی تشکیل داده اید ؟
۲- وضعیت مقصر حادثه ( متواری یا فاقد بیمه نامه شخص ثالث)
۳- تاریخ وقوع حادثه
۴- علت حادثه
۵- خسارت از چه نوعی است ؟ جرح یا فوت
۶- تاریخ صدور رأی بدوی و رأی تجدید نظر( در صورت اقدام)
۷-اصل کلیه مدارک اعم از گزارش پلیس ، گزارش اورژانس یا شرح بیمارستان ، در صورت لزوم استشهادیه محلی

ب/ نمایندگان ، کارگزاران ، بازاریابان
۱-آیا پرونده ای در بیمه مرکزی یا محاکم قضایی مطرح شده است؟
۲-علت اختلاف
۳-نام شرکت طرف قرارداد
۴-تاریخ شروع فعالیت
۵-تصمیمات کمیته تخلفات یا نامه های ابلاغی شرکت بیمه
۶-آخرین نسخه قرارداد نمایندگی و پروانه فعالیت
۷-قرارداد مرتبط با بیمه نامه های مورد اختلاف
۸-شرح مکاتبات مرتبط با موضوع پرونده

بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عرضه کننده بیمه: شامل مؤسسه بیمه، نماینده بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه است.

مؤسسه بیمه: شرکت بیمه ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه  است.

دلال رسمی(کارگزار) بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصراً ارایه خدمات بیمه ای می باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه از بیمه مرکزی باشد.

نماینده بیمه: شخصی حقیقی یا حقوقی است که پس از اخذ مجوز فعالیت از یک شرکت بیمه در مقابل دریافت کارمزد یا هزینه صدور به عرضه خدمات بیمه در یک یا چند رشته و به نمایندگی از جانب یک شرکت بیمه طرف قرارداد همان شرکت می پردازد.

متقاضی خدمات بیمه‌ای: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور دریافت خدمات بیمه ای به عرضه‌کننده بیمه مراجعه می نماید.

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه یا قرارداد بیمه ذکرگردیده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است.

فرم پیشنهاد بیمه: مجموعه پرسش‌هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهای بیمه ای، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق‌بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وی می پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه‌گذار یا نماینده وی، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود.

بیمه نامه یا قرارداد بیمه: سندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و شرایط عقد بیمه است.

حق‌بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

شرایط عمومی: قسمتی از مندرجات بیمه‌نامه به صورت چاپی است که برای هر رشته بیمه ای، به صورت یکسان برای کلیه بیمه گذاران، توسط بیمه گر بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی نوشته می شود. شرایط عمومی شامل مواردی از قبیل تعاریف و اصطلاحات، مقررات حاکم بر طرفین قرارداد، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، خطرات اصلی تحت پوشش‌، خطرات استثناء شده، شرایط فسخ، انفساخ و ابطال بیمه‌نامه و نحوه حل اختلافات احتمالی آتی است.

شرایط خصوصی: قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و ‌یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار معین، توافق می گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است.

شرایط پیوست بیمه‌نامه: متون استانداردی که معمولاً توسط نهادهای بین‌المللی بیمه برای هر یک از رشته‌های بیمه به صورت شرایط استاندارد یا کلوز بیمه‌ای تدوین و در عرف بین‌الملل حاکم بوده و به بیمه‌نامه پیوست می‌شود و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. شرایط پیوست بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است

الحاقیه: اوراقی که به بیمه نامه ضمیمه شده و جزء لاینفک آن محسوب می شود و هر گونه تغییر در بیمه‌نامه از طریق آن صورت می گیرد.

جدول بازخرید: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخیره ریاضی پیوست می‌شود و ارزش بازخرید بیمه نامه در طول مدت اعتبار در آن مشخص می شود.

جدول سرمایه مخفف: جدولی است که به بیمه‌نامه‌های عمر دارای ذخایر ریاضی پیوست می‌شود که سرمایه بیمه نامه در پایان دوره را در صورت توقف یا خودداری از پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه مشخص می  نماید.

فروش اجباری بیمه: هر گونه فروش بیمه  بدون تقاضا و تمایل بیمه گذار یا ملزم کردن وی به هر طریقی به خرید بیمه یا خرید از یک بیمه گر خاص.

اطلاعات شخصی: به اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نشانی محل سکونت و محل کار، کد پستی، شغل، شماره تلفن شخصی، کد ملی، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباری، میزان درآمد و ثروت، عادت های فردی، بیماری های جسمی و روانی فردی و خانوادگی، قومیت، جنسیت و مذهب گفته می شود.

بیمه زندگی: نوعی از بیمه‌های بازرگانی که در آن انجام تعهد بیمه گر منوط به فوت و یا حیات بیمه‌شده طی مدت بیمه است.

بیمه‌های غیر زندگی: عبارتست از کلیه رشته های بیمه بازرگانی به استثناء بیمه های زندگی.

 بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی

منظور از تبلیغ بیمه ای هرگونه معرفی انواع خدمات بیمه‌ای است که به منظور ایجاد تقاضا و تأثیر در فروش بیمه  به صورت متن، تصویر و صوت از طریق مطبوعات، رسانه‌های همگانی و یا سایت‌های اینترنتی یا هر ابزار ارتباطی دیگر انجام می‌شود.

عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که: ۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود. ۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد. ۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد. ۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد.

مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند و ضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی، فرم و روش انتشار تبلیغات بیمه  ای موارد زیر را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگهداری نماید: ۱- اختصاص کد برای هر تبلیغ بیمه‌ای و نگهداری یک نمونه از هر تبلیغ منتشر شده به مدت حداقل سه سال ۲- تهیه گزارش برای هر تبلیغ بیمه‌ای به گونه ای که این گزارش شامل مشخصات تبلیغ، روش، گستردگی و پوشش بیمه ای مورد تبلیغ باشد.

هرگونه تبلیغ بیمه ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می شود باید با هماهنگی و تائید مؤسسه بیمه ذیربط باشد. مؤسسه بیمه موظف است بر تبلیغات نمایندگان خود نظارت نموده و با موارد تخلف برخورد نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است در وب سایت یا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملی(اشخاص حقوقی) خود را درج نماید.

در مواردی که بیمه مرکزی تبلیغ بیمه را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد،‌ اقدامات زیر را انجام می‌دهد: ۱- دستور تغییر یا اصلاح تبلیغ مطابق نظر بیمه مرکزی و انتشار مجدد آن از طریق همان رسانه‌ای که تبلیغ اولیه از آن طریق منتشر شده است. ۲- جلوگیری از ادامه انتشار تبلیغ. ۳- هرگونه اقدام دیگری که توسط بیمه مرکزی در جهت حفظ منافع عمومی مناسب تشخیص داده شود.

عرضه‌ کننده بیمه‌ موظف است کلیه اطلاعات ضروری در مورد پوشش های بیمه­‌، وظایف و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن، استثنائات و محدودیت های بیمه‌نامه، تاریخ شروع و انقضای بیمه‌نامه و نحوه ارایه خدمات بیمه‌ای و سایر توضیحات لازم را به متقاضی خدمات بیمه به صورتی مناسب (نظیر مکتوب، الکترونیکی و غیره) اعلام نماید. این اطلاعات باید به گونه ای ارایه شود که مقایسه خدمات بیمه ای را از نظر قیمت، مدت و شرایط برای متقاضی خدمات بیمه امکان پذیر سازد.

فروش اجباری بیمه‌ به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه گذار بیمه نامه های صادره را باطل، حق‌بیمه های دریافتی را عیناً مسترد نماید.

عرضه کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را درسوابق خود نگهداری نماید.

عرضه  کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند.

عرضه کننده بیمه نباید هیچ گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است از اطلاعات شخصی متقاضی بیمه و بیمه گذاران محافظت نموده و جز به حکم قانون از افشاء و ارایه آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.

مؤسسه بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر می‌شود.

عرضه‌کننده بیمه موظف است بیمه‌گذار را متوجه اهمیت مطالعه مفاد قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه جهت حصول اطمینان از تناسب پوشش بیمه با نیاز خود نماید.

عرضه کننده بیمه موظف است بیمه‌نامه صادره را مشتمل بر شرایط عمومی و سایر شرایط به بیمه گذار تسلیم نماید.

مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های زندگی درج نماید: ۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی ۲- تعریف عبارات و واژه های بکار رفته در بیمه نامه ۳- شرایط، پوشش ها و استثنائات بیمه نامه ۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه گذار، بیمه شده، ذینفع یا ذینفعان و سهم هر یک و پیامد عدم تعیین ذینفع ۵- در صورت وجود شرط مشارکت در منافع، درج آن در بیمه‌نامه و مشخص کردن شیوه پرداخت آن ۶- زمان صدور بیمه‌نامه و شروع پوشش، سررسید بیمه نامه و موعدی که در آن سرمایه بیمه و سایر مزایا قابل پرداخت می­‌شود. ۷- مشخص کردن مبلغ سرمایه بیمه خطر فوت یا به شرط حیات و سایر مزایای قابل پرداخت و شرایط پرداخت آنها ۸- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر ۹- حداکثر مهلت زمانی انجام تعهدات بیمه گر ۱۰- مبلغ اقساط حق‌بیمه‌، دوره‌های پرداخت، موعد و مهلت پرداخت، زمان پرداخت آخرین قسط حق‌بیمه، شرایط معافیت از پرداخت حق‌بیمه و تصریح پیامدهای عدم پرداخت به موقع اقساط حق‌بیمه ۱۱- وجود یا عدم وجود شرط مشارکت در منافع و شیوه پرداخت آن ۱۲- ضوابط اعطای وام و نرخ سود آن ۱۳- هرگونه شرایط خاص مانند محدودیت سنی برای بیمه‌شده یا شرط خودکشی ۱۴- شرایط تبدیل بیمه‌نامه به بیمه‌نامه با سرمایه مخفف، بازخرید، تبدیل و تمدید بیمه نامه

مؤسسه بیمه موظف است علاوه بر رعایت ماده سه قانون بیمه، حداقل اطلاعات و موارد زیر را در بیمه‌نامه‌های غیرزندگی درج نماید: ۱- نام محصول بیمه‌ای بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه یا مجوز بیمه مرکزی  ۲- تعریف عبارات و واژه های بکار رفته در بیمه نامه ۳- شرایط، تعهدات، خطرات تحت پوشش و استثنائات بیمه نامه ۴- مشخصات و اقامتگاه بیمه گر، بیمه‌گذار و هر ذینفع دیگر ۵- تاریخ صدور بیمه نامه و ابتدا و انتهای بیمه ۶- حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت بیمه ۷- مدارک لازم برای ایفای تعهدات بیمه گر ۸- سهم بیمه گذار از هر خسارت (فرانشیز یا کاستنی) ۹- میزان حق‌بیمه و نحوه پرداخت آن ۱۰- فهرست و مشخصات اموال، اشخاص، منافع و یا مسئولیت‌های تحت پوشش ۱۱- موقعیت مکانی اموال منقول و غیرمنقول یا منافع تحت پوشش بیمه نامه با ذکر ارزش هر یک یا محدوده جغرافیایی پوشش بیمه نامه

مؤسسه بیمه موظف است تمهیدات لازم برای اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار، ارزیابی و پرداخت خسارت در تمامی نقاط جغرافیایی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد را فراهم و در این خصوص به بیمه گذاران اطلاع‌رسانی نماید. همچنین در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود در خصوص نحوه رسیدگی به خسارات و فرآیند رسیدگی به خسارت، اطلاع رسانی مناسب را انجام دهد. همچنین در خصوص اعلام نحوه و فرآیند رسیدگی به خسارت در تمام مراکز صدور، پرداخت خسارت و پایگاه اطلاع رسانی یا پورتال خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

مؤسسه بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مراکز پرداخت خسارت آن با یکدیگر در ارتباط باشند به نحوی که دریافت خسارت از کلیه مراکز پرداخت خسارت آن شرکت امکان پذیر باشد.

عرضه کننده بیمه موظف است در اولین مراجعه (حضوری یا غیرحضوری) زیان دیده یا بیمه گذار برای دریافت خسارت، فهرست کامل مدارک لازم جهت بررسی و رسیدگی به خسارت، فرایند و مدت زمان رسیدگی، روش های جبران خسارت و رویه های داخلی حل و فصل شکایات را به زیان دیده یا بیمه گذار را اعلام یا ارایه نماید.

مؤسسه بیمه باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا زیان دیده اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت نماید. در مواردی که پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک مثبته از سوی بیمه‌گر، به تأخیر می‌افتد، طبق حکم ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی عمل می شود

اخذ رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

پس از احراز تعهد بیمه‌گر و مشخص شدن میزان آن در مواردی که به هر دلیل، شناسایی ذینفع بیمه زندگی ظرف مدت ۳۰ روز پس از احراز فوت بیمه شده یا سررسید بیمه نامه امکان‌پذیر نباشد، مؤسسه بیمه موظف است ضمن اطلاع رسانی به روش های کارا و مؤثر، مزایای قابل پرداخت را در یکی از بانک ها با هدف پرداخت سود به ذینفع، سرمایه‌گذاری نماید

مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی نماید.

مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند.

 کلیه عرضه کنندگان بیمه موظفند: ۱- هر گونه تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطلاع بیمه گذاران خود برسانند. ۲- در صورت درخواست بیمه‌گذار یا الزام قانونی، هر گونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور الحاقیه در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند. ۳- در صورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه‌نامه المثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه المثنی با لحاظ سوابق بیمه‌گذار اقدام نمایند.

درباره ما ـــــــــــــــــــــــــ

از قدیم گفته اند ” حق گرفتنی است ” و برای آنکه بتوانیم حق خود را بدست آوریم  باید با احاطه و آگاهی کامل وارد هر موضوعی شده و  این آگاهی به ما کمک می کند تا در اعاده حق موفق گردیم.

حال این سوال مطرح است که آیا همه ما می توانیم به زوایای مختلف مسائل حقوقی وشرایط عمومی و خصوصی قراردادها مسلط باشیم ؟ ما  نیاز داریم اطلاعات جامعی را از طریق تحصیل در رشته حقوق ، مطالعه ساعت ها کتاب و قوانین مختلف بدست آوریم ، کما آنکه اطلاعات بدست آمده تنها بخشی از آگاهی را در ما تشکیل خواهد داد ، زیرا کسب تجربه و اشراف بر موضوعات خاص مانند حقوق بیمه و آئین نامه های مربوط به آن امری جدا از مسائل متداول حقوقی می باشد .

اینجاست که فرد به حضور مشاوری امین که در دو حوزه حقوق عام و حقوق خاص احاطه دارد نیاز پیدا خواهد کرد . این مشاور فرد یا مجموعه ای است که ضمن برخورداری از اطلاعات و تجربه کافی در امر وکالت ؛ دانش های دیگری را که مکمل پیشبرد اهداف او در دادگاه یا مراجع ذی صلاح است دارا می باشد .

خاطر نشان می سازد که صنعت بیمه در ایران بیش از ۸۰ سال قدمت داشته و امروزه شرکت های متعدد بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق هزاران نماینده و کارگزار اقدام به ارائه خدمات بیمه ای به آحاد مردم می نمایند .

بسیاری از ما در هنگام خرید یک محصول بیمه ای به زوایای حقوقی آن محصول توجه نمی نماییم ، نمونه این امر خرید بیمه شخص ثالث برای خودرومی باشد که در حال حاضر  به امری عادی در جامعه  تبدیل شده است و تنها بیمه گذار هر ساله در موعد مقرر بیمه نامه خود را تمدید نموده  بدون آنکه به قوانین بیمه و مفاد مندرج در بیمه نامه ها دقت نماید و همین امر باعث می گردد که در زمان بروز حادثه و وقوع خسارت  نسبت به چگونگی برخورد با آن و احقاق حق خود دچار مشکل شود .

پرونده های مربوط به امور بیمه دارای آثار متعددی از جمله آثارحقوقی، مالی و کیفری می باشد و به همین دلیل است که در مراجع ذیصلاح قضایی ، قضات و مقامات رسیدگی کننده به جهت تخصصی بودن موضوع اظهارنظر نهایی خود را منوط به اخذ نظریه های کارشناسی می نمایند که شناخت این عوامل بطور جامع و کامل جهت پیشبرد پرونده هایی از این قبیل نیازمند آن است که جمعی از  متخصصان ، کارشناسان و وکلای خبره کنار هم گرد آمده  تا به یک نظریه جامع برسند لذا در این راستا موسسه حامی فردای خدمات کیان ایرانیان به شماره ثبت  ۴۱۴۰۶ با این انگیزه با گردهم آوری وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور بیمه های بازرگانی ، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بیمه ، ارزیابان رسمی خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان زبده بیمه متخصص در خسارت بیمه ای تلاش خود را برآن داشته است تا مشاوری توانا و دانا برای راهبری پرونده های بیمه ای  شما مخاطب ارجمند باشد.

تجربه نشان داده است که شرکت های بیمه بیشترین اطلاعات بیمه ای را که اغلب نیز به نفع خودشان تفسیر می شود تنها در زمان بروز حادثه ووقوع خسارات در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند ، یعنی در حقیقت بخش های نانوشته و سفید قرارداد بیمه را آن زمان هویدا می نمایند . لذا این موسسه قصد دارد کلیه زوایای مبهم و تاریک قرارداد های بیمه را قبل از انعقاد آنها و حتی بعد از وقوع حوادث و مواجهه با شرکتهای بیمه در اختیار بیمه گذاران قرار دهد .

این در حالی است که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که علی رغم گسترش فرهنگ بیمه در کشور ، پوشش های بیمه خریداری شده توسط صاحبان صنایع ، مشاغل ، تجار و عموم مردم بعلت آنکه در زمان خرید مشاوره صحیحی نداشته اند و یا بعد از وقوع خسارت ، مشاوره لازم به آنها ارائه نشده کارایی خود را از دست داده اند .

فلذا ما در موسسه حامی فردای خدمات کیان ایرانیان برآنیم تا با لحاظ نمودن سرعت، دقت و کیفیت خدمات مشاوره حقوقی ، شما را در رسیدن به حق خود از طریق :

۱- ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص نحوه دریافت خسارت ازشرکتهای بیمه

۲- ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص بازدیدهای خسارت بیمه ای

۳- ارائه خدمات مشاوره در خصوص پذیرش و انجام امور داوری و کارشناسی بیمه ای

۴- ارائه خدمات مشاوره درخصوص رسیدگی به اسناد بیمه ای … یاری نمائیم .

همراهی شما در کسب موفقیت در پرونده های حقوقی ، سرمایه اجتماعی موسسه خواهد بود و به این سرمایه موفق افتخار می نماییم.

دعوت به همکاری ـــــــــــــــــــــــــ

موسسه حامی کیان فردای ایرانیان از کلیه افراد دربخشهای ذیل از سراسر کشور دعوت به همکاری بصورت تمام وقت ، پاره وقت یا بدون حضور فیزیکی می نماید

   ۱- دیارتمان بازاریابی

   ۲-دپارتمان مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری

   ۳-دپارتمان ارزیابان خسارت بیمه

   ۴-دپارتمان کارشناسان رسمی دادگستری

   ۵-دپارتمان کارشناسان و مشاوران صنعت بیمه

الف . مهمترین انگیزه برای فعالیت در زمینه پیگیری خسارات بیمه ای چیست ؟

ب . آیا سابقه فروش بیمه داشته اید ؟

ج. آیا سابقه پیگیری پرونده های خسارت بیمه ای را داشته اید ؟

د. چه بخش هایی در صنعت بیمه فعالیت داشته اید ؟

ه. تمایل دارید در چه بخش هایی با موسسه حامی کیان فردای ایرانیان همکاری داشته باشید ؟

و. مشخصات فردی .سوابق تحصیلی و دوره های تخصصی. سوابق شغلی و حرفه ای .افتخارات شغلی . مهارت های موجود و اطلاعات فنی . علایق فردی

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تماس با شما رزومه خود را به همراه پاسخ به سوالات فوق به آدرس ایمیل سایت ارسال فرمایید . اطلاعات شما در اسرع وقت بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد . اطلاعات ارسالی شما نزد این موسسه محفوظ بوده و در هیچ قسمت از سایت منعکس نخواهد شد .

Info.kianiranian@gmail.com

تماس با ما ـــــــــــــــــــــــــ

فرم تماس با ما
آپلود فایل
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 3 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

0098-21-88740904

0098-21-88541703

0098-21-88541704-13

0098-21-88541499

0098-21-88740905

 Info.kianiranian@gmail.com

تهران ، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه اول واحد ۳، کدپستی ۸۵۹۱۵-۱۵۸۷۶

0098-912-123-6738