مصوبات شورای عالی بیمه

ابلاغ مصوبه شورایعالی بیمه در خصوص تسری آیین نامه های مصوب شورا به موسسات بیمه مناطق آزاد (شماره ۹۶ و ۹۷)

۱۳۹۸/۱۰/۰۲                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

آیین‌نامه شماره ۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۱۶                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

آیین‌نامه شماره ۹۷

۱۳۹۸/۰۹/۱۶                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

آیین‌نامه شماره ۹۲/۲

۱۳۹۸/۰۹/۱۶                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص تسری آیین نامه های مصوب شورا به موسسات بیمه مناطق آزاد

۱۳۹۸/۰۵/۱۲                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

ابلاغ سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان موضوع بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه

۱۳۹۸/۰۱/۲۷                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب

اعلام نرخ بیمه پایه شخص ثالث برای سال ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب

آیین‌نامه شماره ۸۳/۱
۱۳۹۷/۱۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۹۶
۱۳۹۷/۰۸/۳۰                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب
تعدیل نرخ حق بیمه شخص ثالث ماشین آلات کشاورزی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین­‌نامه شماره ۵۱/۴ را به عنوان مکمل آیین‌­نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی
۱۳۹۷/۰۲/۳۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
تعرفه هزینه ارزیابی خسارت – موضوع تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲-۹۳
۱۳۹۷/۰۲/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
ابلاغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه – تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شخص ثالث
۱۳۹۷/۰۲/۰۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
جدول سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ موضوع بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۰۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه(آیین‌نامه شماره۹۳)
۱۳۹۶/۱۲/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹۳/۱
مکمل آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه
۱۳۹۶/۱۱/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری
۱۳۹۶/۰۸/۰۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹۴
شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات مربوط، در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ «مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۸/۳
شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶، “آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸)” را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره ۶۸/۳ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹۵
(آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک)
۱۳۹۶/۰۶/۲۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۹۳
آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه
۱۳۹۶/۰۳/۱۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه ۸۷/۱
مکمل آیین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه
۱۳۹۶/۰۲/۰۲                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم آیین‌نامه شماره ۹۲/۱
۱۳۹۶/۰۱/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵/۴
۱۳۹۶/۰۱/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵/۳
مصوبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۱۳۹۶/۰۱/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آئین نامه شماره ۷۵/۲)
مصوبه ۱۳۹۵/۳/۳۱
۱۳۹۵/۰۴/۱۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مصوبه شورای‌عالی بیمه در اجرای بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
مصوبه ۱۳۹۵/۳/۳۱
۱۳۹۵/۰۴/۱۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹۲
آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم
۱۳۹۵/۰۱/۳۱                                                                                                                                                                                                          ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹۰
نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه
۱۳۹۴/۱۰/۱۳                                                                                                                                                                                                        ادامه مطلب
دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه
هیات عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اجرای تبصره بند ۶ ماده ۲ و ماده ۵ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ­­ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین ­نامه شماره ۹۰ مصوب شورای‌عالی بیمه)، در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۷.۱۲ دستورالعمل زیر را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۰ تبصره تصویب نمود
۱۳۹۴/۰۹/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵/۱
مصوبه ۱۳۹۴/۵/۲۷
۱۳۹۴/۰۶/۳۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
۱۳۹۴/۰۵/۲۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۳۹۴/۰۲/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۹
آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا
۱۳۹۳/۱۱/۲۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۸۸
گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه
۱۳۹۳/۱۰/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۱
مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای
۱۳۹۳/۱۰/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۷۲
آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۱۳۹۳/۱۰/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۶
قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
۱۳۹۳/۰۳/۱۲                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۵
آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای
۱۳۹۲/۱۰/۰۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۴
شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص
۱۳۹۲/۰۴/۱۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۳
آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه
۱۳۹۲/۰۳/۱۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
TITR
kholase
۱۳۹۲/۰۳/۱۲                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۲
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
۱۳۹۲/۰۲/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸۰
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان
۱۳۹۱/۱۱/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷۹
شرایط عمومی بیمه باربری
۱۳۹۱/۱۱/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷۸
آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه
۱۳۹۱/۱۰/۱۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷۶
آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن
۱۳۹۱/۰۹/۰۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۷۵
آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
۱۳۹۱/۰۷/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۷۴
آیین‌نامه بیمه‌های درمان
۱۳۹۱/۰۶/۱۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۷۳
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)
۱۳۹۱/۰۵/۱۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷۱
آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
۱۳۹۱/۰۴/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷۰
شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی
۱۳۹۱/۰۲/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۹
آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگری مالی موسسات بیمه
۱۳۹۱/۰۱/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۶۸
آیین‌نامه بیمه های زندگی و مستمری
۱۳۹۱/۰۱/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲۳
شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی
۱۳۹۰/۰۸/۱۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲۱
شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده ۲ آیین نامه شماره ۲)
۱۳۹۰/۰۸/۱۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۱۸
آئین نامه نمایندگی بیمه (ملغی شده )در تاریخ ۹/۶/۱۳۷۱ و ائین نامه شماره ۲۸ جایگزین ان شده است .
۱۳۹۰/۰۸/۱۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۶
کارمزد اتکائی اجباری انواع بیمه های غیرزندگی
۱۳۹۰/۰۸/۱۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۷
آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آیین نامه بیمه حادثه راننده )
۱۳۹۰/۰۷/۲۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مراحل چهارم، پنجم و ششم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
مراحل چهارم، پنجم و ششم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
۱۳۹۰/۰۷/۲۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۶۶
نظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات
۱۳۹۰/۰۲/۲۴                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۵
ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم
۱۳۹۰/۰۱/۱۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه شماره ۶۰
آیین‌نامه شماره ۶۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۴                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۴
شرایط عمومی بیمه های درمان
۱۳۸۹/۱۲/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۲
شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق
۱۳۸۹/۱۱/۲۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین­ نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
مکمل آیین­ نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
۱۳۸۹/۱۰/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مکمل آیین نامه دلالی رسمی بیمه
مکمل آیین نامه دلالی رسمی بیمه
۱۳۸۹/۱۰/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
۱۳۸۹/۰۳/۱۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶۱
آیین نامه شماره ۶۱
۱۳۸۹/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مبنای زمانی اجرای قانون
مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
۱۳۸۸/۱۲/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۹
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری
۱۳۸۸/۰۹/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه
مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه
۱۳۸۸/۰۹/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
۱۳۸۸/۰۵/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
نمونه صورتهای مالی استاندارد ۲۸
نمونه صورتهای مالی استاندارد ۲۸
۱۳۸۸/۰۳/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۸ 
ذخایر فنی مؤسسات بیمه
۱۳۸۸/۰۱/۲۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد
مصوبه جدید شورای عالی بیمه در مورد خسارت بدنی زن و مرد
۱۳۸۷/۱۲/۱۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۷
شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ تصویب کرد:
۱۳۸۷/۰۸/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌ نامه شماره ۲۸
نمایندگی بیمه (ملغی شده – آیین نامه ۵۷ جایگزین گردیده است )
۱۳۸۶/۰۵/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۶
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۹/۶/۸۶ در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری آیین نامه زیر را تصویب نمود.
۱۳۸۶/۰۳/۲۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۵
آیین‌نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه
۱۳۸۶/۰۳/۲۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۴
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ «آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر» را در یازده ماده به شرح زیر تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۲۴                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵۳
شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی
۱۳۸۶/۰۳/۲۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲
شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۳ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ قرارداد بیمه‌مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ داخلی‌ مشتمل‌ بر ۱۳ ماده‌ و ۳ تبصره‌ را به‌ شرح‌ زیر در جلسه‌ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲تصویب‌ نمود :
۱۳۸۶/۰۳/۲۲                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین ‎نامه شماره ۵۰
آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای
۱۳۸۶/۰۳/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه‌ شماره ‌۴۹
شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند الف‌ ماده‌ ۲۱ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ درجلسه‌ مورخ‌ ۳/۴/۱۳۸۲که‌ با حضور نماینده‌ دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد
۱۳۸۶/۰۳/۱۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
۱۳۸۶/۰۳/۱۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین‌نامه‌ شماره‌ ۴۷
شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ ماده‌ ۱۳ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزادتجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌۳۰/۲/۱۳۸۲ که‌ با حضور نماینده‌ دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد، دستورالعمل‌ مربوط به‌ سرمایه‌گذاری‌ موسسات‌ بیمه‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد را به‌ شرح‌ ذیل‌ تصویب‌ نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۱۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۶
شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ ماده‌ ۱۳ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزادتجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌۳۰/۲/۱۳۸۲ که‌ با حضور نماینده‌ دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد، دستورالعمل‌ مربوط به‌ ذخایر و اندوخته‌های‌ فنی‌ موسسات‌ بیمه‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد را به‌ شرح‌ ذیل‌ تصویب‌ نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۱۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین‌نامه ‌شماره ‌۴۵
شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ ماده‌ ۱۳مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ هیات‌ محترم‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌۳۰/۲/۱۳۸۲که‌ با حضور نماینده‌ دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد، دستورالعمل‌ مربوط به ‌ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ موسسات‌ بیمه‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد را به‌ شرح‌ ذیل‌ تصویب‌ نمود :
۱۳۸۶/۰۳/۱۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۴۴
تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی
۱۳۸۶/۰۳/۱۴                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۴۳
شورایعالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آئین نامه زیر را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۲ تبصره در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ تصویب نمود که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۱ جایگزین آئین نامه شماره ۱/۲۶ و مکمل های بعدی آن می گردد.
۱۳۸۶/۰۳/۱۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۴۰
مکمل آیین‌نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
۱۳۸۶/۰۳/۱۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
در اجرای‌ ماده‌ ۶۱ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌، شورای‌ عالی‌ بیمه‌ آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها) را مشتمل‌ بر یازده‌ ماده‌ و سه‌تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۳/۱۳۸۱ تصویب‌ نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۱۰                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۹
شماره قرارداد ………………
۱۳۸۶/۰۳/۰۹                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۸
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان را مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۸                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۷
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
۱۳۸۶/۰۳/۰۷                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۶
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط CوBوA را در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۵ به شرح پیوست تصویب نمود که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۷۵ توسط شرکتهای بیمه به مرحله اجرا در آید.
۱۳۸۶/۰۳/۰۶                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۵
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۱۳۸۶/۰۳/۰۵                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۴
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، در جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۷۴ شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۴                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۳
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین نامه زیر راکه مشتمل بر ۱۰ ماده و یک تبصره است در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۳                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳۱
شورای عالی بیمه در اجرای بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , مقررات مربوط به بازیافت خسارت مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره را در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۲ تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۷/۲۹)
(آیین نامه شماره ۷/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۶/۲۹)
(آیین نامه شماره ۶/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۵/۲۹)
(آیین نامه شماره ۵/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۴/۲۹)
(آیین نامه شماره ۴/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۳/۲۹)
(آیین نامه شماره ۳/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۲/۲۹)
(آیین نامه شماره ۲/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
(آیین نامه شماره ۱/۲۹)
(آیین نامه شماره ۱/۲۹)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۲۹
آیین نامه کارمزد نمایندگی
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۲۶
شرایط عمومی بیمه نامه هزینه های بیمارستانی و جراحی
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲۵
آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲۴
تعرفه بیمه حوادث
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آئین نامه شماره ۲۰
حداکثر کارمزد قابل پرداخت (در تاریخ ۲/۹/۷۱ ملغی و آیین نامه شماره ۲۹ جایگزین آن شد)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۹
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه موضوع تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که طی نامه شماره ۲۰/۳۷۸۰/۵۶۶۱ مورخ ۹/۳/۲۵۳۷ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است در ۴ ماده در جلسه مورخ ۱۷/۴/۲۵۳۷ تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۷
مکمل آیین نامه شماره ۲ مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۵
مجاز نمودن شرکت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۴
نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی کنند
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۳
آیین نامه بیمه های زندگی
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۱
آیین نامه ذخایر و اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۰
ذخایر فنی موسسات بیمه (درتاریخ ۱۱/۸/۶۷ ملغی شده و آیین نامه ۲۲ جایگزین آن شد)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹
تعرفه بیمه آتش سوزی(تاریخ تصویب۱/۸/۵۲)(درتاریخ ۶/۶/۸۰ ملغی شده و آیین نامه شماره ۲۵ جایگزین آن شده است)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵-۸
(آیین نامه شماره ۵/۸)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۴-۸
(آیین نامه شماره ۴/۸)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۳-۸
(آیین نامه شماره ۳/۸)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۲-۸
(آیین نامه شماره ۲/۸)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱-۸
(آیین نامه شماره ۱/۸)
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۴ ماده است در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۵۲ تصویب نمود:
۱۳۸۶/۰۳/۰۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۱-۸
(آیین نامه شماره ۱۱/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۱۰-۸
(آیین نامه شماره ۱۰/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۹-۸
(آیین نامه شماره ۹/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۸-۸
(آیین نامه شماره ۸/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷-۸
(آیین نامه شماره ۷/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶-۸
(آیین نامه شماره ۶/۸)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۷
مقررات مکمل آیین نامه های شماره ۱ و ۳ (تاریخ تصویب ۷/۳/۵۲)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۶
آیین نامه دلالی رسمی بیمه (تاریخ تصویب ۲۴/۲/۵۲)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب
آیین نامه شماره ۵
آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره ۱ مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است (تاریخ تصویب ۱۶/۱۰/۵۱)
۱۳۸۶/۰۲/۲۱                                                                                                                                                                                                         ادامه مطلب