سوالات مربوط به کارگزاران بیمه

۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱. کارگزار ( دلال ) رسمی بیمه کیست ؟

شخصی است حقیقی یا حقوقی که واسطه انجام معاملات بیمه ای بین بیمه گذار و بیمه گر ( شرکت بیمه ) می باشد و شغل وی منحصراً ارائه خدمات بیمه ای می باشد.

۲. تفاوت کارگزار بیمه با نماینده بیمه در چیست ؟

کارگزار بیمه پس از دریافت پروانه فعالیت رسمی می تواند با کلیه شرکتهای بیمه فعال در بازار بیمه کشور همکاری نماید در حالیکه نماینده بیمه صرفاً از جانب یک شرکت بیمه و در چهارچوب قرارداد منعقده به ارائه خدمات بیمه ای می پردازد . علاوه بر این کارگزار بیمه مجوز صدور بیمه نامه ندارد اما نماینده بیمه می تواند با لحاظ شرایطی از جانب شرکت بیمه متبوع بیمه نامه صادر نماید.

۳. شرایط و نحوه اخذ پروانه کارگزاری بیمه چگونه است ؟

اعطاء پروانه کارگزاری بیمه به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مفاد مواد ۷ و ۸ آیین نامه دلالی رسمی بیمه ( شماره ۶ مصوب شورایعالی بیمه ) و پس از احراز شرایط و صلاحیت های لازم و موفقیت در آزمون کتبی ، شفاهی و طی دوره آموزشی لازم توسط متقاضیان از جانب بیمه مرکزی ج.ا.ایران صورت می پذیرد.

۴. کارمزد کارگزار بیمه چگونه پرداخت می شود و به چه میزان است ؟

کارمزد کارگزار بابت انجام ارائه خدمات بیمه ای بر اساس میزان مشخص شده در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه ( شماره ۸۳ مصوب شورایعالی بیمه ) ، توسط شرکتهای بیمه طرف قرارداد پرداخت می گردد.