بیمه نفت ،گاز و پتروشیمی

 

موسسات بیمه موظفند در این رشته که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه می‌باشد شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های خود را بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بین‌المللی صادر نمایند.