بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه

 

این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ برای‌ اولین‌ بار در سال‌ ۱۸۸۰ در انگلستان‌ ارائه‌ شد. پوشش‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌خسارتهای‌ مستقیم‌ وارد به‌ اموال‌ و اشیاء را جبران‌ می‌کند و بیمه‌نامه‌ عدم‌النفع‌ به‌ صورت‌ پوشش‌ثانویه‌ای‌ است‌ که‌ خسارات‌ ناشی‌ از توقف‌ فعالیت‌ عادی‌ بیمه‌گذار به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌، را جبران‌می‌کند. مثال‌ زیر موضوع‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ را به‌ وضوح‌ بیان‌ می‌کند.
از بین‌ رفتن‌ یک‌ آپارتمان‌ براثر آتش‌سوزی‌ خسارتی‌ مستقیم‌ محسوب‌ می‌شود در حالی‌ که‌ وقتی‌آپارتمان‌ مذکور براثر آتش‌سوزی‌ از بین‌ می‌رود در نتیجه‌ اجاره‌ بهایی‌ که‌ از آن‌ آپارتمان‌ نصیب‌ بیمه‌گذارمی‌شود نیز عملا از بین‌ می‌رود و در نتیجه‌ عدم‌ استفاده‌ از آپارتمان‌، در حقیقت‌ برای‌ مالک‌ آن‌ عدم‌النفع‌شمرده‌ می‌شود.
از بین‌ رفتن‌ یک‌ انبار مملو از کالا، خسارتی‌ مستقیم‌ است‌، حال‌ آنکه‌ از دست‌ رفتن‌ سود مفروض‌ ازفروش‌ آن‌ کالا یک‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ تلقی‌ می‌گردد. هدف‌ از سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ کار تولیدی‌، علاوه‌ برتولید کار و گردش‌ چرخهای‌ اقتصادی‌ سود بردن‌ از آن‌ فعالیت‌ هم‌ هست‌. بنابراین‌ بیمه‌ عدم‌النفع‌ به‌ هرشکل‌ و نوع‌ که‌ باشد ضامن‌ تداوم‌ سود حاصل‌ در زمان‌ بروز آتش‌سوزی‌ و خسارت‌ و تعطیل‌ آن‌ واحدتجاری‌ است‌. در سالهای‌ اخیر از انواع‌ بیمه‌ عدم‌النفع‌، درآمد خالص‌ و خسارت‌ واقعی‌ مورداستقبال‌ بیشتری‌ واقع‌ شده‌ است‌.