ضوابط کمیسیون حل اختلاف مالی

 

ضوابط تشکیل کمیسیون حل اختلاف خسارت مالی

موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث

مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه

 

ماده ۱– کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آیین‌نامه “کمیسیون” نامیده می‌شود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صورت عدم‌توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱-۱- کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رئیس حوزه قضایی شهرستان، یک‌نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی به تصادفات (کارشناس تعیین خسارت) با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو ، تشکیل خواهد شد.

۱-۲- هم‌زمان با تعیین و معرفی اعضای فوق، اعضای علی‌البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد.

۱-۳- در حوزه‌های قضایی که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴۶۴/۸۷/۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی تشکیل شده است اعضای این کمیسیون‌ها از میان اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه‌های قضایی که این مجتمع‌ها تشکیل نشده است با تشخیص رئیس حوزه قضایی در محل ادارات راهنمایی و رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون تشکیل می‌گردد.

۱-۴- مدت عضویت در کمیسیون دو سال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

۱-۵- جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

۱-۶- جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد.

ماده ۲– کمیسیون صسلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت‌هایی را دارد که به واسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه مذکور در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد می شود و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه قابل پرداخت است.

ماده ۳– درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل می‌شود.

ماده ۴– کمیسیون با وصول درخواست کتبی حل اختلاف توسط زیان‌دیده یا شرکت بیمه، شروع به رسیدگی می نماید. درخواست‌های حل اختلاف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه است.

تبصره – درخواست‌های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.

۱-۴- ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد مشروط بر اینکه برای اعضای کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده والا به دستور رئیس کمیسیون ابلاغ کتبا انجام خواهد شد.

۲-۴-  کمیسیون می‌تواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد.

۳-۴- مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب ناپذیر که علت آن باید به طور مستدل در پرونده قید گردد.

ماده ۵– کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و در غیر موارد سازش، چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد اقدام به صدور رأی می کند والا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود.

تبصره – کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله در وقت فوق‌العاده یا در آغاز اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قید و پس از امضای طرفین، دستور پرداخت آن را صادر نماید و سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر اینکه زیان‌دیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشد.

ماده ۶– رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجرا می گردد.

ماده ۷– در صورت غیبت غیرموجه اعضا برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یکسال، با اعلام رئیس حوزه قضایی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد.

ماده ۸– به تخلفات و جرائم اعضا مطابق مقررات موجود در مرجع ذی‌صلاح رسیدگی خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذی‌صلاح علاوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رئیس حوزه قضایی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد.

ماده ۹– نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می‌گردد.

ماده ۱۰– این آیین‌نامه با ۱۰ ماده و سه تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.